photoputu

photoputu
Life is like riding a bike. To stay balanced, you have to keep moving.

Sabtu, 02 Juni 2012

contoh naskah drama basa sunda


Pancen basa sunda
“Drama Misteri Kakek Widodo”
Tokoh:
Aditya prasetyo (Tuan Adrian)
Erina katerin (Nyonya Amanda)
Aprianty pegasari (Chaca)
Aisyah putri mufida (Laura)
Kausar iman duaji (Daniel)
Bagus setiawan (Bejo)
Suryo gemintang (Tarjo jeung narator)


Kelas: 11 sosial 2
Sma negeri 5 bekasi
2011-2012

Segmen 1
Dihiji imah anu megah, hiduplah dua urang beunghar, ngaranna Adrian & Amanda. Maranéhanana keur berakabung luhur pati akina, anu maot alatan kacilakaan. Maranéhanana pohara terkejut luhur pati akina éta, alatan pati kakenya bener- bener teu di duga ku maranéhanana.

Amanda   : Ka, kumaha urang ayeuna?
Adrian     : Maksud anjeun?
Amanda   : Yaa..ayeuna urang kudu kumaha sanggeus aki maot?
Adrian     :  Yasudah..leuwih alus urang doakan waé ambéh aki tenang di alam ditu.
Amanda   : Iya..kuring tau. Tapi kumaha hirup urang sanggeus euweuh aki?
Adrian     : Pan masih aya lanceuk di dieu..
Amanda   : Iya da..tapi pan aki éta kolot urang hiji-hijina..
Adrian     : Iya, lanceuk tau..
Amanda   : Tiheula, waktu masih aya aki, aki anu sok ngawurukan urang ngeunaan loba hal..ayeuna..aki geus euweuh..kumaha urang..huhuhu(bari ceurik)
Adrian     : Manéh ulah nyerah..urang kudu ikhlas narima lamun aki geus digeroan
Tuhan
Amanda   : Iya..kak..tapi kuring bingung kénéh..naha aki bias kacilakaan gara-gara erém mobilna garah..padahal pan aki sok mengecek mobilna saméméh manéhna indit..naha enya..bisa kitu..
Adrian     : (jeung beungeut rada sepa) yaa..yya meureun aki poho mengecek erém mobilna..
Amanda   : Éta teu meureun ka..aki tuh tarapti pisan..
Adrian     : Yaa..lanceuk tau, tapi meureun memang geus jalanana aki kudu kacilakaan gara-gara erémna garah.
Amanda   : Tapi kuring masih geremet ka..
Adrian     : Yasudah, urang bicarakan isukan waé..ayeuna manéh saré waé tiheula.
Amanda   : Yasudah..dahh..ka.
Adrian     : Daaah..

Segmen 2
Amanda terus waé mikiran ngeunaan kacilakaan anu dialaman akina..Isuk poéna Amanda masih geremet sarta nanya deui dina kakanya.

Amanda   : Ka, kumaha lamun urang nalungtik ngeunaan pati aki?
Adrian     : Maksud anjeun?
Amanda   : Enya, maksudna kuring hayang weruh kebenaran ngeunaan pati aki!
Adrian     : Lainna éta geus écés, yén pati aki éta alatan kacilakaan?
Amanda   : Iya, kuring memang tau, tapi kuring tetep ngarasa aya kejangglan dina pati aki éta.
Adrian     : Sudahlah, lupakan, urang kudu mengikhlaskan ngeunaan pati aki!
Amanda   : Iya, tapi malahan éta! lamun urang henteu tau ngeunaan kebenaran pati aki, aki moal tenang di luhur ditu!
Adrian     : Jadi naon rencana anjeun ayeuna?
Amanda   : Kuring hayang tau naha aki maot kawas éta! bagaimna ogé carana! Meureun kalayan nyéwa detektif..?
Adrian     : Detektif?
Amanda   : Iya, nyéwa detektif..Tapi naha lanceuk boga saurang kawanohan detektif?
Adrian     : Tenanglah kuring tau saha anu cocog! kuring miboga kawanohan anu mungikn bisa memecahkan pati aki éta!
Amanda   : Tapi saha kawanohan lanceuk éta..
Adrian     : Sawatara anak SMA. Lanceuk déngé maranéhanana boga pangalaman dina hal ieu.
Amanda   : Anak SMA? Maranéhanana pan masih barudak..
Adrian     : Memang..tapi manéh kudu tempo tiheula pangabisa maranéhanana..
Amanda   : Yasudah..terserah lanceuk sajalah.

Segmen 3
Sawatara poé saterusna sanggeus Amanda ménta Adrian pikeun néangan detektif, datanglah 3 jelema rumaja ka imah Amanda sarta Adrian. Anu ngaranna Daniel, Chaca sarta Laura. Maranéhanana bermasud hayang mengunkap kebenaran ngeunaan pati aki kadua urang beunghar éta anu pohara misterius.
Katilu urang itupun miboga watek anu berbeda-beda. nyaéta Daniel anu singer sarta calakan Laura saurang cewek anu pemberani, sarta Chaca anu borangan sarta kaleuleuwihan. Maranéhanana nyaéta saurang detektif ngora anu cukup berbakat.
Maranéhanana ogé geura-giru asup ka imah jelema beunghar éta sarta kadua urang beunghar itupun ngabagéakeunana kalayan alus.

Chaca     : naha ieu bener panyicingan almarhum aki Widodo?
Adrian    : enya bener, tangtu ieu panyicingan almarhum bapa Widodo
Chaca     : Naha anjeun anu ngajurung kami kadieu, naha aya anu bisa kami bantu?
Amanda  : kuring hayang maranéh mengunkapkan kebenaran ngeunaan pati aki kami!
Laura      : jadi anjeun hayang kami nalungtik ngeunaan kabéh ieu?
Adrian    : enya, bener pisan!
Daniel     : memangnya anjeun pohara kaleungitan aki anjeun?
Adrian    : Enya, tangtu kami pohara kaleungitan manéhna.
Chaca     : tapi naha anjeun hayang nalungtik ngeunaan kematin aki anjeun?
Amanda   : alatan kuring ngarasakeun aya kejangglan jeung pati aki
Daniel      : mangga, kami baris mecakan mantuan maranéh
Laura       : tapi, ngomong-ngomong, Kuring ngadéngé rumor ngeunaan jurig aki anjeun anu gentayangan. Bener kah éta?
Amanda   : Bohong! Kabéh éta bohong! Kuring teu béak pikir maranéh percaya dina jurig
Chaca      : hampura, hampura, réncang kami ieu memang percaya dina hal-hal kawas éta!
Amanda   : mangga, tapi kadé klo klian beranggapan kawas éta!
Daniel      : enya tangtu waé henteu!
Adrian     : iraha anjeun baris nalungtik kabéh ieu?
Daniel      : Kami baris mitembeyan penyelidikan isukan, lamun kitu idin ogé kami pikeun menginap.
Adrian     : Mangga! Tarjo siapkeun kamar pikeun maranéhanana!
Tarjo       : Alus tuan.
      Sarta merekapun pamustunganana narima paménta pikeun nalungtik misteri ieu. Sarta ancik sawatara poé di imah éta.

Segmen 4
      Peuting poéna di hiji kamar megah, chaca anu saré babarengan laura sieun kalayan rumor diimah kasebut. Ujug-ujug…

Chaca       : Kuring kebelet, daék kiih! Di mana WC na enya?
Sarta hiji hal mecenghul dihadapanya..
Bejo         : Aya naon de?
Chaca       : Wah kuring reuwas! Disangka ku kuring jurig!
Bejo         : Hahahaha! Kuring kasép teuing pikeun disebut jurig
Chaca       : Tapi bohong, Hahahaha! Pak, di mana WC na enya?
Bejo         : Baruk ti dieu lempeng waé terus, aya panto bodas dipalebah katuhu.
Chaca       : Thank you, pak!
Bejo         : Huh thank you?
  
    Jeung beungeut ahéng, bejo leumpang anca nuju WC, sarta ujug-ujug mecenghul deui hiji hal. Waktu hiji hal nyabak taktakna sarta…
 
Chaca       : Naon deui, Pak bejo?
Jurig        : Groaargg!!
Chaca       : Haaaaaaaahhh…(teriak) aya jurig

Segmen 5
Bari lumpat Chaca kapidara sapanjang peuting. Nepi ka isuk-isuk poéna…
Laura: Di mana Chaca? (bari leumpang dideukeut panto)

Daniel       : Éta manéhna, keur terkujur diditu!

Maranéhanana menghampiri chaca, maranéhanana menyadarkanya, sarta..

Chaca       : Kuring kamari peuting nempo jurig!
Laura       : benarkah? Baruk alus!
Daniel      : Alus..? Kawas naon kutan?
Chaca      : pohara luhur

Saterusna datanglah Adrian sarta Amanda

Amanda    : Aya naon ieu?
Daniel       : chaca nempo jurig sapeuting cenah
Adrian      : Naha kau henteu nanaon nak?
Chaca       : Kuring sieun pak, kuring daék balik!
Adrian     : geus ku ngomong ieu percuma!
Laura       : Hampura tuan kami tacan nyerah!
Adrian     : Terserah!
Daniel     : Bolehkah kami mewawancarai sakumna jelema anu masih aya di imah ieu?
Adrian      : Tangtu

Sanepina dirohang sémah, maranéhanana mengintrogasi kabéh jelema, nyaéta Tuan Adrian, Nyonya Amanda, Tarjo sarta Bejo. Maranéhanana katandangan perkara anu rumit.

Laura      : Mangga! Jawab! Di mana Anjeun sapeuting?
Adrian    : Antaré saeutik nak, kamari peuting kuring ngan saré di kamar kuring sorangan.
Laura      : hmm… tuluy Nyonya?
Amanda  : Kuring bangun sapeuting alatan henteu bias saré, tuluy berkeliling. Aya anu salah? Kuring saré larut pisan.
Daniel    : Pak, sapeuting kau aya di mana?
Bejo       : Kuring mariksa kebon, sarta kajaga nepi ka pukul 11.00. Lamun teu percaya tanyakan dina Tarjo
Daniel    : Tarjo naon éta bener?
Tarjo     : Bener kuring geus nempona sorangan, komo sanggeus nutupan kabéh jandela kuring méré kopi dina bejo.
Daniel    : Kabéh geus diwawancara, hayu urang téang petunjuk

Saterusna maranéhanana néangan petunjuk, dikira-kira rohang tengah
Daniel    : Tempo naon anu kuring manggihan! Ieu téh bulu,!
Chaca    : tapi naha bulu ieu aya di tempat kuring nempo jurig sapeuting!
Laura     : Éta bulu kotok! Éh..lain, jigana ieu bulu kemoceng!
Daniel    : Hiji petunjuk, Bulu kemoceng éta terjatuh di dieu. Sarta anu sok mawa kemoceng nyaéta Pak Tarjo. Patut di curigai.
Laura     :Mangga..urang kudu nalungtikna saterusna.

Segmen 6
Isuk poéna.

Laura      : Nyonya, leuwih hadé urang nanyakeun leuwih tiheula ka tarjo alatan kamari aya bulu kemoceng di rohang tengah. Kuring saeutik curiga, jigana pak tarjo nunda hiji hal ngeunaan kajadian sapeuting
Amanda   : Mangga..kuring baris panggil tarjo leuwih tiheula. Joo..dieu joo….

Tapi iba-tiba Tarjo sarta Bejo datang sacara babarengan kalayan terbirit-birit.
Tarjo & Bejo: Iya nyonya……. (sacara babarengan)

Amanda   : Ih..Bejo..kuring pan manggil tarjo..lain manéh..
Bejo         : Baruk..disangka ku kuring nyonya ngagero kuring..pan ngaran urang duaan pada-pada joo..iya pan Tarjo?
Tarjo       : Apasih manéh..ribut waé..
Bejo         : Yee..biarin atuh..kuring pan sok eksis..teu jiga manéh..pagawéanana nguluwut..waé.

Amanda    : Geus..geus..maranéh duaan tu ribuutt..terus kerjaannnya..
Tarjo & Bejo: Hampura nyonya..
Amanda    : Yasudah..ayeuna kuring ngan daék Tanya ka manéh..Naha manéh sapeuting aya di rohang tengah sarta ngabersihkeun imah kalayan kemoceng?
Tarjo        : Henteu..sanggeus member kopi dina bejo, kuring indit ka kamar pikeun saré. Memang naha?
Amanda     : Hmm… henteu Laura manggihan bulu kemoceng kamari peuting. Disangka ku kuring manéh ngabersihkeun rohang tengah kamari peuting.
Tarjo        : Baruk..tapi kuring henteu ngabersihkeunana nyonya..
Monster    : Groargg!
Kabéh      : Whua!!! (maranéhanana kabéh gorowok alatan nempo sesosok jurig berperawakan luhur)

Jurig éta mengejar-ngejarlaura, alatan manéhna anu mawa bulu kemocengnya..pamustunganana..jurig éta ogé ngudag Laura sarta kabéh jelema anu aya di rohang keur ngudag jurig éta..sarta pamustunganana jurig éta ogé ngageduk panto waktu keur ngudag Laura.

Laura       : Hahahaha! Rasain!
Adrian     : Aduh…
Daniel      : Hayu urang buka topeng na

Pamustunganana jurig kasebut kapidara sarta dibuka topengnya. Ku kituna palakuna kanyahoan, sarta tétéla Afif lah palakuna.

Amanda    : lanceuk..tétéla lanceuk..!! Naha lanceuk ngalakonan kabéh ieu
Adrian      : Ti..henteu..lanceuk ngan hayang menguji barudak SMA ieu..(jeung beungeut sepa)
Chaca       : Lain..tuan berbohong..kuring yakin niat tuan henteu kawas éta.

Ujug-ujug bejo ngomong hiji hal..

Bejo        : Sabenerna.. saminggu anu tuluy, kuring nempo tuan drian keur ngarusak erém mobil anu baris dipaké tuan Widodo pikeun indit..
Adrian     : Bohong..manéh bohong Bejo..Ulah percaya manéhna..(jeung beungeut sepa)
Amanda   : Tunggu..tunggu saminggu anu tuluy, hartosna..waktu aki kacilakaan..ja,,jadi..kaa..kakak anu mencelakakan aki..?
Bejo        : Pas sakali nyonya..
Laura      : Hayu..ayeuna leuwih hadé tuan ngécéskeun anu sabenerna, naon maksud kabéh ieu.
Adrian    : Huuh..(beungeut memelas) Mangga kuring ngaku kabéhanana, sabenerna diimah ieu aya warisannya, sarta kuring hayang ngawasa na sorangan. Sarta kuring ogé bisa ngajual imah ieu sorangan. Kuring nyamur minangka jurig pikeun nyingsieunan maranéh kabéh ambéh indit ti imah ieu. Sabenerna bulu anu maranéh kira bulu kemoceng éta téh bulu hiasan anu dawam kuring paké di jas kuring.
Abah       : Katakan éta dina hakim!!
Bejo        : Hayu urang bawa ka kantor pulisi

Pamustunganana..Tuan Adrian ngaku sarta dibawa ka kantor pulisi..Sanggeus éta ogé..Nyonya Amanda hirup kalayan tenang di imah anu megah dibaturan ku katilu anak SMA éta anu geus dianggapna minangka adi sorangan..


Tidak ada komentar:

Posting Komentar